Asas Pemikiran Marxis – Borjuis & Proletariat

PERJUANGAN KELAS  Perjuangan kelas sosial atau class struggles berlaku apabila satu kelas diperalat atau dizalimi oleh kelas yang lain. Menurut pemikiran Marxis, pertelingkahan ekonomi ini - bukan agama, ideologi atau budaya - mendasari semua peristiwa sejarah seperti Revolusi Industri dan lain-lain. Pertelingkahan ini sentiasa melibatkan dua pihak utama iaitu kaum Borjuis dan kaum Proletariat. Revolusi … Continue reading Asas Pemikiran Marxis – Borjuis & Proletariat