Maulana Hussain – Tahap Pengajian Hadith

BELAJAR ADAB DARIPADA SYEIKH AL-HADITH MAULANA ZAKARIYA Syeikhul Hadith Mawlana Zakariya mengajar hadith daripada umur 20 tahun hingga hampir 60 tahun. Menurut Mawlana Zakariya, beliau semakin nampak kebenaran dalil imam-imam mazhab setelah lama mengajar hadith. Guru Mawlana Hussain merupakan murid kepada Mawlana Zakariya. Oleh itu, kita seharusnya tunduk di hadapan ulama mujtahid (dengan maksud menghormati … Continue reading Maulana Hussain – Tahap Pengajian Hadith