Mencari Makna Keadilan dalam Pendidikan

APAKAH MAKNA KEADILAN DALAM PENDIDIKAN? Penulis amat berminat meneroka tema keadilan dalam pendidikan kerana penulis percaya tema universal ini amat berpengaruh khususnya dalam menjamin keharmonian hidup masyarakat majmuk di Malaysia. Penulis turut berpandangan bahawa tema ini tidak terbatas semata-mata kepada persoalan undang-undang tetapi turut melibatkan persoalan yang lebih asasi iaitu persoalan moral. Keadilan, apabila ditinjau … Continue reading Mencari Makna Keadilan dalam Pendidikan

Hefner dan Kemunduran Moral Masyarakat Amerika

KEHIDUPAN BERMORAL RAKYAT AMERIKA SELEPAS PERANG DUNIA KE-2 Sikap progresif terhadap seks di Amerika kini dimanifestasikan dalam sebahagian rancangan televisyen, filem, lagum majalah. Namun, ini bukanlah sebuah keadaan biasa, walaupun di Amerika, suatu ketika dahulu. Selepas Perang Dunia ke-2, Amerika berpeluang menikmati hasil perjuangan mereka. Rakyat, secara umumnya, mula berusaha untuk mengejar kehidupan yang baik. … Continue reading Hefner dan Kemunduran Moral Masyarakat Amerika