Tipologi Orang Liberal di Malaysia & Hujah Berlapis Sebahagian Mereka

Terdapat banyak jenis orang 'liberal' yang wujud dalam kalangan kaum Muslimin semasa. Oleh itu, kefahaman yang luas diperlukan untuk memahami keragaman orang liberal yang ada di Malaysia.   TIPOLOGI #1 'LIBERAL' MENURUT ORANG AWAM Orang awam biasanya menggunakan perkataan ini secara longgar untuk merujuk kepada sesiapa sahaja yang hidup bebas - tanpa mematuhi ketetapan agama … Continue reading Tipologi Orang Liberal di Malaysia & Hujah Berlapis Sebahagian Mereka