1. Tidak menerbitkan fatwa yang wajib diikut. Hanya menerbitkan bahan bacaan berkenaan pelbagai aliran untuk direnung oleh para pengkaji dan pemikir.
  2. Bermatlamat memperluas peranan Bahasa Melayu dalam segenap perkara.
  3. Mengemaskini semua bahan bacaan dari masa ke masa bagi menyempurnakan tinjauan dan perbincangan.

 

Kemaskini: 9 Jun 2018