PUSTAKA AMALAN KEROHANIAN ini menempatkan pelbagai amalan seperti Wirid, Ratib, Hizib dan lain-lain. Bermatlamat merintis atau menggalakkan usaha tinjauan dan kajian amalan-amalan ini dalam kalangan pengkaji.

Selain itu, dokumen-dokumen salinan ini juga boleh dimuaturun oleh semua pelawat  bagi tujuan suntingan dan penerbitan.

WIRID/RATIB/HIZIB

 

Hizib al-Ikhfa – KFGQPC Uthmanic Script HAFS

Hizib al-Bahr – KFGQPC Uthmanic Script HAFS

Hizib al-Nawawi – KFGQPC Uthmanic Script HAFS

Hizib al-Rizq – KFGQPC Uthmanic Script HAFS

Hizib Izzah & Doa Jalalah – KFGQPD Uthmanic Script HAFS

Hizib Zajr – KFGQPC Uthmani

Wirid Sakran – KFGQPC Uthmanic Script HAFS

SELAWAT

Selawat Sepuluh – KFGQPC Uthmanic Script HAFS

LAIN-LAIN

Jampi dan 2 Tulisan An-Nusyrah Syeikh Ibnu Abi Jamrah – KFGQPC Uthmanic Script HAFS

Surat Rasulullah kepada Abu Dujanah – KFGQPC Uthmanic Script HAFS